چیزی به جز تنهایی با من هست!

چیزی به نام عشق

عشقی به عمق دره گرند کانیون

و وسعت اقیانوس آرام!

چیزی به جز تنهایی در من هست

که هر روز و هر شب

 حجم بیشتری ازکائنات رو در خودش هضم میکنه

چیزی به جز تنهایی در من هست

که خطوط قرمز تو

ازش خجالت خواهند کشید

بیا...

 

پ.ن: و عمر هیچ نیست بجز لذتهای کوچکی که معلوم نیست فردا هم باشند...

 

منبع : مینیمالهای شبانه من |نترس از هجوم حضورم منبع : |نترس از هجوم حضورم منبع : |نترس از هجوم حضورم منبع : |نترس از هجوم حضورم
برچسب ها : چیزی ,تنهایی